vehicle SAD Trenčín TN 02-54 (Škoda 706 RTO CAR)

license plate TN 02-54 196x - ? at SAD Trenčín
Actual state out of the register
Producer Škoda
Type 706 RTO CAR
Year of production ?
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Trenčín delivered: ? put into operation: ? out of operation: ? out of the register: ?
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Trenčín delivered: ? put into operation: ? out of operation: ? out of the register: ?
Addional infos Vozidlo bolo vyhotovené v atypyckom lakovaní.
Last edit of the vehicle: 6. 1. 2018.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.