vehicle SAD Považská Bystrica PX 51-46II (Karosa B 731.00)

license plate POA 03-60 ? - 1993 at DP Prešov
PX 51-46II 1993 - 2003 at SAD Považská Bystrica
reg. no. 218 ? - 1993 at DP Prešov
Actual state out of the register
Producer Karosa
Type B 731.00
Serial no. 8729
Year of production 1984
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. DP Prešov delivered: 1984 put into operation: 1984 out of operation: 2/1993 out of the register: 2/1993
1993-1993?: sold over SAO Lučenec
2. SAD Považská Bystrica delivered: 1993? put into operation: 1993? out of operation: 2003? out of the register: 2003?
Považská Bystrica ? - 2003
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. DP Prešov delivered: 1984 put into operation: 1984 out of operation: 2/1993 out of the register: 2/1993
1993-1993?: sold over SAO Lučenec
2. SAD Považská Bystrica delivered: 1993? put into operation: 1993? out of operation: 2003? out of the register: 2003?
Považská Bystrica ? - 2003
Addional infos Vozidlo v rámci GO nahradilo pôvodné, neskôr opäť nahradené iným.
Paints overview
since to paint
od výroby do vyřazení krémovo-červený
Last edit of the vehicle: 28. 12. 2018.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.