Vehicle SAD Poprad #141 (Mercedes-Benz O 530 Citaro 2)

license plate PP-857ER since 24.9.2020 at SAD Poprad
reg. no. 141 since 2020 at SAD Poprad
Actual state in operation
Producer Mercedes-Benz
Type Mercedes-Benz O 530 Citaro 2
VIN WEB62803610613200
Year of production 2020
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
8/2020-9/2020: sold over Mercedes-Benz Slovakia
1. SAD Poprad delivered: 9/2020 put into operation: 1.10.2020
Poprad 9/2020-dosud
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
8/2020-9/2020: sold over Mercedes-Benz Slovakia
1. SAD Poprad delivered: 9/2020 put into operation: 1.10.2020
Poprad 9/2020-dosud
Note Zaradenie: MHD Poprad (od 10/2020)
Paints overview
since to paint
od výroby dosud biely s modrým pruhom
Last edit of the vehicle: 17. 1. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Quick search