vehicle SAD Žilina #29 (Karosa B 732.20)

license plate MT 60-24 1988 - 2004 at SAD Žilina
MT-363AZ 2004 - 7/2006 at SAD Žilina
reg. no. 29 1988 - 7/2006 at SAD Žilina
Actual state out of the register
Producer Karosa
Type B 732.20
Serial no. 22577
VIN TMKB73220JM022577
Year of production 1988
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Žilina, sooner SAD Martin, sooner ČSAD Martin delivered: 1988 put into operation: 1988 out of operation: 7/2006 out of the register: 7/2006
Martin 1988 - 7/2006
was borrowed SAD Trenčín delivered: 3/2006 put into operation: 3/2006 out of operation: 6/2006 out of the register: 6/2006
Považská Bystrica 3/2006 - 6/2006
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Žilina, sooner SAD Martin, sooner ČSAD Martin delivered: 1988 put into operation: 1988 out of operation: 7/2006 out of the register: 7/2006
Martin 1988 - 7/2006
was borrowed SAD Trenčín delivered: 3/2006 put into operation: 3/2006 out of operation: 6/2006 out of the register: 6/2006
Považská Bystrica 3/2006 - 6/2006
Addional infos 2001: GO SAO Levoča
Vozidlo 03/2006 - 06/2006 zapožičané SAD Trenčín, prevádzka Považská Bystrica na MHD, po vrátení do Martina už do premávky nezasiahlo.
Last edit of the vehicle: 21. 6. 2018.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.