vehicle Ján Ulický - Fantastic RS-329BZ (SlovBus SB 135.02 DT)

license plate BA-898HH 6/2002 - 10/2012 at Milan Malík
RS-329BZ 10/2012 - 8/2016 at Ján Ulický - Fantastic
Actual state unknown
Producer SlovBus
Type SB 135.02 DT
Serial no. 015/II.
VIN U69V18D0221SB1015
Year of production 2002
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. Milan Malík put into operation: 6/2002 out of the register: 10/2012
?, Bratislava 6/2002 - 2012
2. Ján Ulický - Fantastic put into operation: 10/2012 out of operation: 6/2016 out of the register: 8/2016
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. Milan Malík put into operation: 6/2002 out of the register: 10/2012
?, Bratislava 6/2002 - 2012
2. Ján Ulický - Fantastic put into operation: 10/2012 out of operation: 6/2016 out of the register: 8/2016
Addional infos 2002: vozidlo vystavené na autosalóne v Nitre.
Paints overview
since to paint
od výroby do vyřazení SlovBus, tmavomodrý
Last edit of the vehicle: 10. 9. 2019.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.