vehicle SAD Zvolen ZH-094AO (Karosa LC 736.1014)

license plate ZH 75-91 12/1990 - 2004 at SAD Zvolen
ZH-094AO 2004 - 10/2009 at SAD Zvolen
Actual state out of the register
Producer Karosa
Type LC 736.1014
Serial no. 29898
VIN TMKL73640LM029898
Year of production 1990
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Zvolen, sooner SAD Žiar nad Hronom, sooner ČSAD Žiar nad Hronom put into operation: 12/1990 out of the register: 10/2009
Žiar nad Hronom 12/1990 - 10/2009
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Zvolen, sooner SAD Žiar nad Hronom, sooner ČSAD Žiar nad Hronom put into operation: 12/1990 out of the register: 10/2009
Žiar nad Hronom 12/1990 - 10/2009
Addional infos Jednotka účinného vetrania na streche.
Paints overview
since to paint
od výroby do vyřazení biely
Last edit of the vehicle: 9. 8. 2019.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.