Karosa C 734.1340 EČV 2AR 6840 Právo a Spravodlivosť