zastávka Poprad, AS
miesto: Autobusová stanica
Poprad, ulica Wolkerova