ZV-162CA zapožičaná DPMBB na trolejbusové linky. Zachytená bola na linke 3.