Vozidlo v prvý deň v premávke u spoločnosti DPM BB