Karosa B 731.1667.4 EČV ZV-647BC SAD Zvolen
Banská Bystrica, ulica Národná