Návšteva na Liptove.
Renault Iliade GTX EČV TT-464GI AD TORNADO