Škoda 47E4 #240 005-9 Železničná spoločnosť Slovensko