Škoda 47E5 #240 113-1 Železničná spoločnosť Slovensko