Zaplavená cesta ako následok poruchy potrubia
SOR NB 18 City #2249 EČV BL-084PK DP Bratislava