Vozidlo prvý deň na linkách MHD v Dunajskej Strede.
M&I Modulo SK080ES EČV EL-924AE Mesto Dunajská Streda 2