Obchádzka linky č. 111 kvôli maratónu.
Iveco Crossway Line 12M NP EČV ZV-694ED SAD Zvolen