Obchádzka linky č. 6 kvôli maratónu.
SOR TNB 12 #3202 DP mesta Banská Bystrica