ČKD T478.3 #757 009-6 Železničná spoločnosť Slovensko
miesto: Trať 160