Karosa LC 757.1060 HD 12 EČV/ŠPZ PK-523CO Vratislav Rýdzi
Bratislava, ulica Bajkalská