Karosa C 954E.1360 EČV ZV-426BL SAD Zvolen
Zvolen, ulica Námestie SNP