zastávka Nový Most
Bratislava, ulica Rázusovo nábrežie