Škoda 14 Tr 14/7 #211 DP mesta Žiliny
zastávka Polícia
Žilina