dokumentačná fotografia
Karosa LC 757.1060 HD 12 EČV ZC-542AX AD Pavol Štrba
Tesáre