Linka 6: Staničné námestie - Námestie osloboditeľov - SOŠ Automobilová - Magistrát mesta Košice - Amfiteáter - Námestie Maratónu mieru.