miesto: Autobusová stanica
Bardejov, ulica Slovenská