Renault Iliade RTX EČV/ŠPZ KE-514DJ eurobus
Košice, ulica Autobusová stanica