Isuzu Turquoise EČV SE-550CN Rekreačné služby mesta Senica