Karosa C 954.1360 EČV BA-042ID Mestská časť Bratislava - Karlova Ves