miesto: Dočasná autobusová stanica
Banská Bystrica, ulica Mičinská cesta