Linka 701501: Bratislava,AS → Nitra,AS → Banská Bystrica,AS → Ružomberok,AS → Poprad,AS → Prešov,AS → Bardejov,AS pred žel.st.