Karosa LC 736.20 EČV KE-411DM Valéria Ujlakyová - C.S.U TRANS