Karosa C 734.40 EČV TV-626BA Technické služby mesta Trebišov