Renault Iliade GTX EČV TT-464GI Mário Hornáček
miesto: Cesta 560