Renault Citybus 12M EČV ZV-429CD SAD Zvolen
Žiar nad Hronom, ulica M. Chrásteka