Karosa C 935.1034 Récreo EČV/ŠPZ NZ-785EF MidiCAR
Komárno, ulica Košická