Karosa LC 956.1072 EČV KN-524BU Tac - Bus
Komárno, ulica Košická