Karosa LC 957.1070 HD 12 EČV ZC-596BG AD Pavol Štrba
Šaštín-Stráže, ulica Hviezdoslavova