DOD vozovňa Jurajov Dvor+Trnávka.
miesto: Vozovňa Trnávka
Bratislava-Nové Mesto