Karosa LC 735.40 EČV BA-484IJ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves