Karosa C 956.1074 Axer 12M EČV MA-413DH Jozef Hermann - ZEUS
Holíč, ulica Bratislavská