Renault Iliade GTC EČV/ŠPZ TO-399CS SAŠA s.r.o
Praha-Vinohrady, ulica Wilsonova