Iveco Urbanway PB-450CL prestávkuje v Zakvašove na otočke
Považská Bystrica-Zakvašov