Renault Citybus 12M EČV ZV-429CD SAD Zvolen l. 20
zastávka Rudlovská cesta
Banská Bystrica