Karosa B 952E.1716 EČV ZV-349CE SAD Zvolen
miesto: Autobusová stanica
Banská Bystrica