Nové vozidlo, ktoré po zmene dopravcu od 1.5.2019 obsluhuje linku MHD v Snine