Iveco Crossway 10,6M EČV ZA-521DJ SAD Žilina
Čadca