Renault Iliade RTX EČV SC-037DK STIFBUS
Šaštín-Stráže, ulica Hviezdoslavova