Karosa C 935.1034 Récreo EČV SI-391BL Obec Petrova Ves
Šaštín-Stráže, ulica Hviezdoslavova