Posledné dni Slovak Linesu na linkách do Chtelnice
Iveco Crossway LE 12M EČV BL-841GI Slovak Lines
Iveco Crossway LE 12M EČV BL-352GI Slovak Lines
Chtelnica